Målsetting og jurykriterier

Revyfestivalens målsetting:

  1. Kvalitetsheving av revyen.
  2. Legge forholdene til rette slik at lagene kan reise hjem med oppladede batterier for å gjøre en kvalitetsmessig god jobb i sitt hjemmemiljø.

Juryens premisser for utvelgelse:

  • Tekst og melodi
  • Originalitet
  • Aktualitet
  • Skuespillerprestasjon
  • Innlevelse
  • Helhetsinntrykk